Kuruluş Amacı

       ULUSLARARASI GAYRİMENKUL YATIRIMCILARI DERNEĞİ KURULUŞ AMACI

 

·    Gayrimenkul sektöründe, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmek ve öncü olmasını sağlamak,
 

·    Gayrimenkul sektörünün genelini ilgilendiren konularda aydınlatıcı, yönlendirici bilgi ve politikalar üreterek Türk gayrimenkul sektörünün gelişimini ve büyümesini sağlamak,
 

·    Gayrimenkul yatırımcılığı konusunda üyelerin uzmanlığını, saygınlığını ve öncü konumunu geliştirmek,
 

·    Risk sermayesi, yatırım finansmanı vb. gibi finansman araçlarının sektör oyuncuları ile buluşma zeminlerinin yaratılması için çalışmalar yapmak,
 

·    Sektörel danışmanlık hizmeti verilmesi ve Yabancı yatırımcının pazara girişini destekleyici verilerin hazırlanarak "ilk adres" danışmanlık hizmetlerinin verilmesi için  Arsa, arazi geliştirme konusunda yerel yönetimlerle ortak çalışmalar yürüterek danışman/yönlendirici konuma gelinmesi ve Kentsel master planlarının oluşturulmasında geliştirilmesinde aydınlatıcı rol oynanması konularında çalışmalar yapmak,
 

·    Gayrimenkul sektörünün, sağlıklı çevre ve yaşanabilir kent gelişimini destekleyen politikaların gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak,
 

·    Sektörün artan ihtiyaçları göz önünde bulundurularak ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile kaliteli işgücü eğitimine yönelik çalışmalar yapmak,
 

·    Sektöründeki sorunların çözümü amacıyla projeler geliştirmek ve yurtiçinde ve yurtdışında ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 

·    Gayrimenkul yatırımcıları ve sektör temsilcilerinin görüşlerini, önerilerini, düşüncelerini , sorunlarını ve çözüm yollarını karar organlarına iletebilmek için her türlü çalışmayı yapmak,
 

·    Gayrimenkul sektöründe kayıt dışı uygulamaların azaltılması ve kaldırılması amacıyla projeler geliştirmek ve yurtiçinde ve yurtdışında ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 

·    Sektörde ortak dilin konuşulacağı teknolojilerin oluşturulmasında referans kurum olunması için çalışmalar yapmak,
 

·    Sektörümüz ile ilgili uluslararası faaliyet gösteren, European Public Real Estate Association (EPRA), National Association of Real Estate Investment Trusts (NAREIT), ve Urban Land Institute (ULI) ile karşılıklı bilgi, fikir ve tecrübe paylaşımı için etkin çaba göstermek,

 olarak sıralanabilir.